Duck

Interní audit - řízení rizik – poradenství

Myslíme globálně, jednáme lokálně.

Interní audit

Nezávislý, profesionální a detailní rozbor postupů, systémů a rizikových oblastí, které Vám mohou snižovat hodnotu organizace.

Personální a procesní poradenství

Zhodnocení efektivnosti procesů, jejich zjednodušení, odstranění duplicit, nastavení kompetencí, odměňování, snížení personálních nákladů.

Řízení rizik

Rizika jsou součástí každého podnikání. Jejich uvědomění, zhodnocení a řízení je součástí aktivního managementu společnosti.

GDPR

Implementace, audit, poradenství a konzultace, školení v oblasti GDPR.

Projektové řízení a jeho implementace

Implementace projektového řízení dle PRINCE2, řízení projektů pomocí PDCA a DMAICE.

Tvorba směrnic a dokumentace

Zhodnocení Vaší předpisové základny a vypracování řídící dokumentace.

Due Diligence

Zajištění klíčových informací pro investiční rozhodnutí.

Semináře a školení

Zpracování a realizace školení na klíč.

Externí klinický audit

Provádění externích klinických auditů na RTG pracovištích.

+420 607 583 435. Chci více informací o službách Více informací

Naši klienti

Se společností DUCK Consulting spolupracujeme na vnitřním kontrolním systému a aktivitách interního auditu. Oceňujeme výbornou komunikaci a profesionalitu. Díky tomu se nám daří prosazování společných cílů.

Ing. Kateřina Špačková | tajemnice Fyziologického ústavu AV ČR

Společnost DUCK Consulting pro nás zpracovává projekty v oblastech procesního a personálního auditu. Jejich implementací se nám daří zvyšovat efektivitu a dosahovat viditelné úspory.

MUDr. Ladislav Václavec, MBA | ředitel Slezské nemocnice v Opavě

Duck consulting

Ing. Robert Kačer

Ing. Robert Kačer

jednatel společnosti

Ve všech našich činnostech se snažíme přinést vždy co nejvyšší přidanou hodnotu. Disponujeme dostatečným počtem špičkových odborníků v jednotlivých oblastech, kteří se Vám budou plně věnovat při uspokojování vašich potřeb.

LinkedIn
duckconsulting

Pojďme využít společný potenciál.