Duck

Interní audit - řízení rizik – poradenství

Myslíme globálně, jednáme lokálně.

Interní audit

Nezávislý, profesionální a detailní rozbor postupů, systémů a rizikových oblastí, které Vám mohou snižovat hodnotu organizace.

Personální a procesní poradenství

Zhodnocení efektivnosti procesů, jejich zjednodušení, odstranění duplicit, nastavení kompetencí, odměňování, snížení personálních nákladů.

Řízení rizik

Rizika jsou součástí každého podnikání. Jejich uvědomění, zhodnocení a řízení je součástí aktivního managementu společnosti.

GDPR

Implementace, audit, poradenství a konzultace, školení v oblasti GDPR.

Projektové řízení a jeho implementace

Implementace projektového řízení dle PRINCE2, řízení projektů pomocí PDCA a DMAICE.

Tvorba směrnic a dokumentace

Zhodnocení Vaší předpisové základny a vypracování řídící dokumentace.

Due Diligence

Zajištění klíčových informací pro investiční rozhodnutí.

Semináře a školení

Zpracování a realizace školení na klíč.

Externí klinický audit

Provádění externích klinických auditů na RTG pracovištích.

+420 607 583 435 Chci více informací o službách Více informací

Naši klienti

Duck consulting

Ing. Robert Kačer

Ing. Robert Kačer

jednatel společnosti

Ve všech našich činnostech se snažíme přinést vždy co nejvyšší přidanou hodnotu. Disponujeme dostatečným počtem špičkových odborníků v jednotlivých oblastech, kteří se Vám budou plně věnovat při uspokojování vašich potřeb.

LinkedIn
duckconsulting

Pojďme využít společný potenciál.

+420 607 583 435

Kontaktujte nás