Duck

Due Diligence

Co znamená termín Due diligence?

Slovní spojení Due diligence pochází z amerického práva a doslovně znamená „náležitá pozornost“. V praxi znamená Due diligence proces zjišťování informací potřebných pro investiční rozhodnutí. Napomáhá ke správnému posouzení rizik a objektivnímu stanovení kupní ceny. Potenciální investor by měl během tohoto procesu získat veškeré klíčové informace ve všech důležitých oblastech. Součástí informací jsou i kompletní plány do budoucna.

Co Vám můžeme nabídnout?

Seznamy potřebných informací pro data room.
Organizace virtuálního i skutečného data room.
Komunikace s jednotlivými dodavateli informací.