Duck

Externí klinický audit

Co je externí klinický audit?

Externí klinický audit je způsob hodnocení kvality a bezpečí poskytovaných zdravotních služeb, jejichž součástí je lékařské ozáření, který definuje zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 373/2011 Sb.“).

Proč provést externí klinický audit?

Povinnost uzavřít smlouvu na provedení externího klinického auditu ukládá poskytovateli zdravotních služeb zákon.

„Poskytovatel zdravotních služeb, jejichž součástí je lékařské ozáření, je dle § 97 odst. 2 písm. c) zákona č. 373/2011 Sb., povinen uzavřít smlouvu podle § 81 odst. 1 téhož zákona na provedení externího klinického auditu na všech svých pracovištích poskytujících lékařské ozáření do 1 roku ode dne uveřejnění seznamu oprávněných osob podle § 77 odst. 3 zákona č. 373/2011 Sb.“

Co Vám můžeme nabídnout?

Provádění externích klinických auditů na RTG pracovištích.