Duck

Naši vybraní klienti

Fyziologický ústav AV ČR, v.v.i.

Fyziologický ústav AV ČR, v.v.i.

Se společností DUCK Consulting spolupracujeme na vnitřním kontrolním systému a aktivitách interního auditu. Oceňujeme výbornou komunikaci a profesionalitu. Díky tomu se nám daří prosazování společných cílů.

Ing. Kateřina Špačková | tajemnice Fyziologického ústavu AV ČR

Slezská nemocnice v Opavě, p.o.

Společnost DUCK Consulting pro nás zpracovává projekty v oblastech procesního a personálního auditu. Jejich implementací se nám daří zvyšovat efektivitu a dosahovat viditelné úspory.

MUDr. Ladislav Václavec, MBA | ředitel Slezské nemocnice v Opavě

Slezská nemocnice v Opavě, p.o.