Duck

Projektové řízení a jeho implementace

Co je projektové řízení?

Podstatou projektového řízení je co nejefektivnější dosažení vytyčeného cíle či změny v rámci daného projektu.

Proč jej v rámci svého projektu využít?

Projektové řízení je proces, který koordinuje jednotlivé složky činností před započetím projektu samotného a v průběhu jeho realizace (plánování, organizování, řízení, motivování k dosažení vytyčených cílů). Pro zefektivnění procesu realizace se využívá několik nástrojů. Jednotlivé etapy projektového řízení lze pomocí správně zvolených technik graficky znázornit.

Co Vám můžeme nabídnout?

Implementace projektového řízení dle PRINCE2.
Řízeníprojektů pomocí PDCA.
Řízení projektů pomocí DMAICE.