Duck

Řízení rizik

Co je řízení rizik?

Řízení rizik je oblast řízení, která se zaměřuje na analýzu a způsoby snížení rizika. Využívá k tomu různé metody a techniky prevence rizik, které eliminují existující nebo odhalují budoucí faktory zvyšující riziko.

Proč řídit rizika?

Riziko je všudy přítomným a charakteristickým průvodním jevem fungování organizací v soudobém turbulentním prostředí.

Správně řízená rizika Vám pomohou ochránit důležitá aktiva (finanční kapitál, pracovní sílu, hmotný kapitál) a určit a zavést včasné řešení. Proces působí zároveň preventivně. Napomáhá určit nedostatky a jejich odstraněním snižuje budoucí ztráty.

Rozhodnutí související s řízením firmy mají konkrétní návaznost na management rizik.

Nejvyšší prioritu mají rizika spojená se zdravím lidí a s finančním zdravím jednotlivých společností.

Do oblasti řízení rizik vnáší velké změny i GDPR.

V Nařízení GDPR není přímo definována povinnost řídit rizika, avšak některé body a články ve svém kontextu předpokládají proces trvalého a systematického řízení rizik.

Co Vám můžeme nabídnout?

Implementace procesu řízení rizik.
Tvorba směrnic řízení rizik.
Vytvoření katalogu rizik.
Hodnocení rizik.
Implementace tlumících strategií.
Outsorcing funkce risk manažera.