Duck

Semináře a školení

Všechna uvedená témata pro Vás zpracujeme a zrealizujeme jako zakázku na míru

Projektové řízení

 • Základy projektového řízení
 • Nástroje a techniky plánování projektu
 • Nástroje a techniky motivace
 • Nástroje a techniky řízení projektu
 • Řízení kvality v projektu
 • Řízení rizik v projektu
 • Agilní projektové řízení
 • Time management

Interní audit

 • Personální a procesní audit
 • IT audit
 • Audit registru smluv
 • Vnitřní kontrolní systém
 • COSO a jeho součásti
 • Prvotní auditní šetření ve společnosti
 • Audit ORSA procesu
 • Audit BCM a DRP
 • Audit analýzy rizik
 • Audit smluvních vztahů
 • Audit pohledávek a závazků

Personální a procesní poradenství

 • Zavedení procesního řízení Vaší firmy
 • Mapa procesů – její tvorba a využití
 • Analýza procesů

Řízení rizik

 • Identifikace rizik
 • Hodnocení rizik
 • Strategie zvládnutí rizik
 • Monitoring rizik
 • Role manažera v managementu rizik

GDPR

 • Problematika GDPR a příklady z praxe
 • GDPR ve zdravotnictví

Due diligence

 • Hodnocení strategické pozice klienta a externích vlivů
 • Nefinanční ukazatele firmy a jejich hodnocení
 • Finanční ukazatele firmy a jejich hodnocení

Tvorba směrnic a dokumentace

 • Jak prát směrnice efektivně a srozumitelně
 • Jak vyhodnotit, že jsou vnitřní předpisy užitečné